Siirry sisältöön

Opinnäytetöitä

Suomessa on tehty paljon opinnäytetöitä ja moni niistä käsittelee haja-alueen vesihuoltoa

Tänne materiaalipankkiin sopivaa materiaalia / vinkkejä voit lähettää osoitteella vesa.arvonen(at)svosk.fi

Linkin jälkeen on mainittu aiheeseen liittyvät asiasanat

Antti Valo: HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRIVERKOSTON RAHOITUS  
[Vesihuolto, kunnallistekniikka, jätevesi, julkinen rahoitus, vesiosuuskunta, haja-asutusalue]

Koskela, Juho: Siilinjärvellä toimivien vesiosuuskuntien tulevaisuus
[Vesiosuuskunnat, vesihuolto]

Hovi, Hanna: Projektina vesiosuuskunta : Vesiosuuskunta Suonin suunnittelu ja rakennus

[projektinhallinta, projektisuunnittelu, riskienhallinta,
vesiosuuskunta, jätevesilaki]

Timonen, Kati: Etelä-Kuopion vesiosuuskunnan verkosto-omaisuuden kartoitus ja tietojärjestelmän hallinta [vesiosuuskunta, verkosto-omaisuus, verkkotietojärjestelmä]

Huttunen, Jani-Aleksi (2022): Vesiosuuskuntien omaisuudenhallintatyökalu
[Omaisuudenhallinta, vesiosuuskunta, vesihuolto]
Linkki opinäytetyöhön liittyvään työkaluun https://www.vesi.fi/vesiosuuskuntien-omaisuudenhallinta-tyokalu-latauslinkki-ja-ohjeet/


Mertanen Jonne: Vedenjakelun toimitusvarmuuden parantaminen
[Sähkökatko, varavoima, mittaus, vesilaitos]