Siirry sisältöön

Julkaisuja ja ohjeita

Tänne kerätään internetistä löytyviä julkaisuja ja niihin johtavia linkkejä

Korvaussuositukset kiinteistövahingoissa

Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

Vesihuoltolakiopas 2015

Vesihuoltopooli

Vesilaitosten kriittisten laboratoriopalveluiden saatavuuden varmistaminen

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas ilmestynyt

Hankkeessa ovat olleet Kuntaliiton lisäksi mukana Maa- ja Metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö, Vesilaitosyhdistys (VVY), Pellervo-seura, Pirkanmaan ELY-keskus ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK

Vesiosuuskunnan laatukäsikirja

Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisema Vesiosuuskuntien laatukäsikirja löytyy täältä

Vesiosuuskunnan ABC

Uudenmaan ympäristökeskus - Monisteita 160, 158 s., ISBN 952-463-091-5 (nid.), ISBN 952-463-092-3 (pdf), ISSN 1238-7185

Julkaisu on jaettu neljään osaan:
Vesiosuuskunnan perustaminen UUSmo160 Vesiosuuskunnan ABC - Osa 1.pdf (pdf, 3729 Kb)
Käytännön toteutus UUSmo160 Vesiosuuskunnan ABC - Osa 2.pdf (pdf, 2278 Kb)
Isännöinti ja ylläpito UUSmo160 Vesiosuuskunnan ABC - Osa 3.pdf (pdf, 2618 Kb)
Muutokset vesiosuuskunnan oikeudellisessa asemassa UUSmo160 Vesiosuuskunnan ABC - Osa 4.pdf (pdf, 802 Kb)