Siirry sisältöön

Etusivu

Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) on vesiosuuskuntien oma etu- ja palvelujärjestö. Valvomme vesiosuuskuntien etua, edistämme osuuskuntien välistä yhteistyötä sekä tarjoamme jäsenillemme mm. neuvontaa, koulutusta ja erilaisia palveluita toiminnan tueksi.

Tule mukaan toimintaamme! Kaikki virallisesti rekisteröityneet vesihuolto-osuuskunnat, vesiosuuskunnat ja vesiyhtymät voivat liittyä jäseneksemme.

Tiedote koronavirukseen varautumisesta vesihuollossa on julkaistu:

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan

Valtioneuvosto linjasi yhteiskunnan kannalta kriittiset alat ja ammatit. Näihin lukeutuu myös vesihuolto. Vaikka vesiosuuskuntien toimintaa pyöritetään usein sivutoimisesti, pitää muistaa, että vesiosuuskunnatkin ovat osa vesihuoltoa ja niiden pitää toimia myös häiriötilanteissa.

Vesilaitosyhdistys on laatinut koosteen erilaisista toimenpiteistä vesihuoltolaitosten henkilöstön riittävyyden ja kriittisten materiaalien ja palveluiden saannin varmistamiseksi vuoden 2020 koronatilanteessa.

Koosteessa esitettyjen toimenpiteiden soveltamisessa pitää ottaa huomioon niiden soveltuvuus kunkin laitoksen toimintaan ja viranomaisten tilanteessa antamat suositukset ja määräykset.

Kooste päivittyy tarpeen mukaan.

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/vesihuoltolaitosten-riittavan-henkiloston-turvaaminen-epidemiatilanteessa/

Koronaviruksen huomioiminen jätevesien osalta (viemärit ja pumppaamot)

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatevesityontekijoille

AJANKOHTAISTA

7.12.2020

Ennakkotietoa tulevan juomavesidirektiivin vaatimuksista: PAIKKATIETO lue lisää...

7.12.2020

Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnolle lue lisää...

29.9.2020

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1600841854875.html

29.9.2020

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

Yhdistyksen toimintaa tukevat kumppanijäsenet