Siirry sisältöön

Etusivu

Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry (SVOSK) on vesiosuuskuntien oma etu- ja palvelujärjestö. Valvomme vesiosuuskuntien etua, edistämme osuuskuntien välistä yhteistyötä sekä tarjoamme jäsenillemme mm. neuvontaa, koulutusta ja erilaisia palveluita toiminnan tueksi.

Tule mukaan toimintaamme! Kaikki virallisesti rekisteröityneet vesihuolto-osuuskunnat, vesiosuuskunnat ja vesiyhtymät voivat liittyä jäseneksemme.

Tiedote koronavirukseen varautumisesta vesihuollossa on julkaistu:

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/stm-ja-mmm-ohjeistavat-vesihuoltolaitoksia-varautumaan-koronaviruksen-aiheuttamaan-tautiepidemiaan

Valtioneuvosto linjasi yhteiskunnan kannalta kriittiset alat ja ammatit. Näihin lukeutuu myös vesihuolto. Vaikka vesiosuuskuntien toimintaa pyöritetään usein sivutoimisesti, pitää muistaa, että vesiosuuskunnatkin ovat osa vesihuoltoa ja niiden pitää toimia myös häiriötilanteissa.

Vesilaitosyhdistys on laatinut koosteen erilaisista toimenpiteistä vesihuoltolaitosten henkilöstön riittävyyden ja kriittisten materiaalien ja palveluiden saannin varmistamiseksi vuoden 2020 koronatilanteessa.

Koosteessa esitettyjen toimenpiteiden soveltamisessa pitää ottaa huomioon niiden soveltuvuus kunkin laitoksen toimintaan ja viranomaisten tilanteessa antamat suositukset ja määräykset.

Kooste päivittyy tarpeen mukaan.

https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/vesihuoltolaitosten-riittavan-henkiloston-turvaaminen-epidemiatilanteessa/

Koronaviruksen huomioiminen jätevesien osalta (viemärit ja pumppaamot)

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-jatevesityontekijoille

AJANKOHTAISTA

29.9.2020

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1600841854875.html

29.9.2020

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

Vesihuollon tietojärjestelmä tarjoaa kätevän työkalun vesiosuuskunnille

27.7.2020

Vesihuoltolain muutostarpeita arvioidaan valmistuneiden selvitysten pohjalta.

Juuri valmistuneet selvitykset vesihuoltolain toimivuudesta ja valvontamalleista muualla Euroopassa osoittavat, että vesihuollon toimivuus vaatii riittävän vahvat vesihuoltolaitokset sekä tehokkaan omistajaohjauksen ja valvonnan. Lainsäädännön muutostarpeita harkitaan syksyllä selvitysten pohjalta. Lainsäädännön tarkistamisen ohella etsitään keinot osaamisen varmistamiseen ja saneerausvelan hoitoon.

Lue lisää: https://mmm.fi/-/vesihuoltolain-muutostarpeita-arvioidaan-valmistuneiden-selvitysten-pohjalta

22.6.2020

Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

COVID-19 epidemian johdosta valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Rahoituksella on tarkoitus turvata vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa. Määrärahaa saa käyttää vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin. Vuoden 2020 II lisätalousarviossa on avustuksiin varattu 1,0 M €.

Lisätietoa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesihuoltolaitosten-koronatuet

Vesiosuuskuntien vuosikokoukset

Osuustoimintakeskus Pellervon www-sivuilla on ohjeistusta, kuinka toimitaan vesiosuuskuntien vuosikokousten kanssa

6.5.2020

Osuuskunnan ja edustajiston kokouksia koskeva poikkeuslaki hyväksyttiin

Yhdistyksen toimintaa tukevat kumppanijäsenet