Siirry sisältöön

VEETI

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI on vesihuoltolaitoksille suunniteltu, nettiselaimella käytettävä tietojärjestelmä, joka tukee vesihuoltolaitosten omaa toimintaa ja seurantaa.  VEETIstä viranomaiset saavat suoraan tietoja vesihuoltotoiminnasta ja se on myös muiden eri sidosryhmien hyödynnettävissä.

Tietojärjestelmästä saadaan myös viranomaisten tarvitsemia tietoja kotimaisiin tilastoihin ja kansainvälisiin tietopyyntöihin.

Vesihuoltolaitos tallentaa omat tietonsa itse ja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Laitos pystyy itse myös muokkaamaan omia tietojaan.

Kenen täytyy syöttää tietoja VEETIIN ?

Mikäli vesiosuuskunnalla on kunnan vahvistama toiminta-alue, tulee tiedot syöttää VEETI-tietojärjestelmään.

Vesihuollon tietojärjestelmä on vesihuoltolakiin perustuva, joten sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole vapaavalintaista.

VEETIIN kirjautuminen

VEETIin kirjaudutaan Suomi.fi tunnistautumismenetelmällä, jotta taataan tietojen syöttämisen turvallisuus.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://wwwp5.ymparisto.fi/veeti

Ohjeistusta kirjautumiseen: Ohje Veeti kirjautumiseen

Lisätietoa

www.ymparisto.fi/veeti

Vesihuollon tietojärjestelmän omistaja on maa- ja metsätalousministeriö, MMM. Käytännön toteutuksesta ja järjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen ympäristökeskus, SYKE.

Suomen ympäristökeskuksen tekninen tuki: veetituki@ymparisto.fi
puh. 029 525 1859