Siirry sisältöön

MaVeKe

Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE)

Toimiva vesihuolto perustuu hyvään ja turvalliseen talousveteen sekä toimivaan jätevesihuoltoon kohtuullisilla kustannuksilla. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi Suomessa on paljon alueellisia eroja. Haja-asutusalueilla vesihuollon palvelutason ja kustannusten vaihtelut ovat suurempia kuin taajamissa, koska asukkaat ovat itse velvollisia huolehtimaan omasta talousveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä ja niiden pois johtamisesta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa ja lisätietoa löytyy hankesivuilta osoitteesta

http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Maaseudun_taloudellinen_vesihuolto_ja_sen_paikallinen_kehittaminen_MAVEKE