Etusivu

SVOSK

Materiaalipankki

Yhteystiedot

Hankkeet

Vesiosuuskuntapäivät

Jäsenyys 

Vesiosuuskunta -tietoa

Vesihuolto-osuuskunta        Perustaminen        Historiaa         Vesihuoltosanastoa

Vesihuolto-osuuskunnan perustaminen

Vesiosuuskunnan perustaminen voi käynnistyä muutaman aktiivisen henkilön tai vaikka kyläyhdistyksen toimesta. Kun suunnittelet vesiosuuskunnan perustamista, ole yhteydessä sekä kunnan että ELY-keskuksen edustajiin. Näin varmistat kaikkien osapuolien yhteistyön sekä hankkeen etenemisen vesihuollon kannalta järkevällä tavalla.

Mikäli liittyminen olemassa olevaan vesihuoltoverkostoon ei ole mahdollista, mietitään kylän omaa keskitettyä vesihuoltojärjestelmää, ja vasta sen jälkeen kiinteistökohtaisia tai muutaman kiinteistön yhteisiä järjestelmiä.

Tiiviillä asutusalueella useamman kiinteistön yhteinen järjestelmä on usein edullinen ja toimiva ratkaisu. Aluksi kannattaa tehdä kysely kyläläisten liittymishalukkuudesta, jotta voidaan kartoittaa tulevaa rakentamisaluetta ja arvioida hankkeen toteuttamisedellytyksiä.

Vesiosuuskunnan perustamiseen riittää nykyisin jo yksi henkilö, mutta jos alusta alkaen ei ole muita osallistujia hankkeeseen, kannattaa perustamista harkita vielä uudelleen. Osuuskuntalaki ei määrää osuuskunnalle minimipääomaa, eikä sen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu sijoitetulle pääomalle. Osuuskunta on yrittäjyyttä jäsenten parhaaksi.

Vesiosuuskunnan perustamisen vaiheet
1. Esisuunnittelu
2. Vesiosuuskunnan perustaminen
3. Yleissuunnitelman laatiminen
4. Rahoitus
5. Rakennussuunnittelu
6. Luvat
7. Rakennuttaminen ja valvonta
8. Käyttöönotto ja lopputarkastukset

Jos olette perustamassa uutta vesiosuuskuntaa, ottakaa yhteyttä. Yhdistys auttaa toiminnassa alkuun ja antaa vinkkejä käytännön toimintaan. Kaikkien ei kannata pudota samoihin kuoppiin, mihin joku on jo pudonnut