Etusivu

SVOSK

Materiaalipankki

Yhteystiedot

Hankkeet

Vesiosuuskuntapäivät

Jäsenyys 

Vesiosuuskunta -tietoa

Vesihuolto-osuuskunta        Perustaminen        Historiaa         Vesihuoltosanastoa

Vesiosuuskuntien historiaa

Osuustoiminnan historiaa

Osuustoiminta syntyi 1800-luvun teollistuvassa Euroopassa korjaamaan talouselämän epäkohtia ja parantamaan maanviljelijöiden, työntekijöiden ja käsityöläisten usein varsin heikkoa asemaa markkinoilla. Idea oli yhdistää voimia niin, että osuuskuntien jäsenet muodostivat yhteisen suuren voiman markkinoilla ja näin paransivat omaa asemaansa.

Englantilaisessa Rochdalen teollisuuskaupungissa Manchesterin lähellä syntyi nykyaikainen osuustoiminta vuonna 1844. Puuvillatehtaan työntekijät perustivat oman kaupan palvelemaan heitä tuotteiden hinnan ja laadun suhteen rehellisesti ja muutoinkin mahdollisimman hyvin. Kauppatavat olivat tuolloin usein varsin puutteellisia ja tuotteiden saatavuus epävarmaa, joista kärsivät laajat kansanjoukot. Osuuskauppaidea levisi nopeasti eri puolille Eurooppaa. Myös maanviljelijöiden asema eri puolilla Eurooppaa oli 1800-luvulla heikko. Tilanteen parantamiseksi he perustivat osuuskuntia: maatalousosuuskuntia jäsenten tuottamien maataloustuotteiden jalostamiseksi ja markkinoille pääsemiseksi ja osuuspankkeja pääoman hankkimiseksi. Osuuskuntia perustettiin myös tuotantotarvikkeiden hankkimiseksi

Suomalaisten vesiosuuskuntien historiaa

Tiettävästi ensimmäinen maaseudun yhteinen vesijohto rakennettiin Ilmajoelle 1872. Tämä n 2,5 km pitkä vesijohtolinja rakennettiin puuputkilla. Ensimmäinen rekisteröity vesiosuuskunta perustettiin Tampereelle Pispalaan vuonna 1907. Vesiosuuskuntien lisäksi perustettiin myös vesiyhtymiä, mutta suurimmat ensimmäisen vaiheen yhteiset vesihuoltohankkeet olivat osuuskuntamuotoisia.