Etusivu

SVOSK

Materiaalipankki

Yhteystiedot

Hankkeet

Vesiosuuskuntapäivät

Jäsenyys 

Vesiosuuskunta -tietoa

Vesihuolto-osuuskunta        Perustaminen        Historiaa         Vesihuoltosanastoa

Vesihuolto-osuuskunta

Suomessa toimii n 1400 erikokoista vesiosuuskuntaa, vesihuolto-osuuskuntaa, viemäriosuuskuntaa, jätevesiosuuskuntaa tai muulla tavalla nimettyä osuuskuntamuotoisesti toimivaa vesihuollon toimijaa. Yhteistä näille kaikille on toiminnan järjestäytyminen osuuskuntamuotoisesti eli siten että omistajana toimivat laitoksen asiakkaat.

Osalla näistä osuuskunnista on oma vedenottamo tai jäteveden puhdistamo, osalla vesi ostetaan toiselta vesihuoltolaitokselta, mikä on usein kunnallinen laitos. Isolla osalla suomalaisista vesihuolto-osuuskunnista jätevedet johdetaan kunnallisille puhdistamoille käsiteltäväksi.

Vesiosuuskunnat ovat hyvin erilaisia: pienimmissä liittyjiä on alle 10 ja suurimmissa liittyjämäärät ovat yli 4000.

Tyypillistä vesiosuuskuntien toiminnalle on talkootyö, mikä on mahdollistanut matalan kustannustason ja ylipäätään vesihuollon rakentamisen sille kattavuudelle mitä se tällä hetkellä on.