Etusivu

SVOSK

Materiaalipankki

Yhteystiedot

Hankkeet

Vesiosuuskuntapäivät

Jäsenyys  

Materiaalipankki      Hyviä käytäntöjä      Opinnäytetöitä      Julkaisuja      Linkkejä

Hyviä käytäntöjä

Veden laatu

Paljon loma-asuntoja käsittävässä verkostossa voi veden käyttö olla vähäistä. Tällöin vesi ei vaihdu tarpeeksi putkistossa ja varsinkin lomakauden alussa veden laatu voi olla heikkoa. Veden laatua voidaan parantaa huuhtelemalla, mutta kaikki eivät halua juoksuttaa kallista vettä hukkaan. Eräs vesiosuuskunta on ratkaisut asian siten että perusmaksuun sisältyy 15m3 vettä, mikä maksetaan käyttää vettä tai ei. Tämä on kannustanut mökkiläisiä juoksuttamaan vettä ja parantanut veden laatua verkostossa.